логопедична сторінка

«Як організовувати логопедичні заняття вдома»

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА:

 1. Для досягнення результату необхідно займатися з дитиною регулярно та систематично! Заняття повинні бути цікавими, не примусовими, не слід перетворювати їх на додаткові навчальні години. Заняття можуть проводитися під час прогулянок, поїздок. Але деякі види занять вимагають обов'язкової спокійної ділової обстановки, а також відсутності відволікаючих чинників.

2. Тривалість заняття без перерви не повинна перевищувати 15-20 хвилин. Час занять повинен бути сталим у режимі дня, адже це дисциплінує дитину, сприяє засвоєнню навчального матеріалу. Не перевтомлюйте малюка! Не перевантажуйте інформацією! Це може стати причиною заїкання. Починайте заняття з 3-5 хвилин у день, поступово збільшуючи час. Деякі заняття (наприклад, на формування лексикограматичних категорій) можна проводити по дорозі додому. Адже після 15-20 хвилин заняття увага дитини розсіюється, і вона не буде здатна сприймати інформацію. Є діти, які не можуть сконцентруватися і на цей час, адже кожна дитина - індивідуальна. Якщо Ви побачите, що увага дитини розсіяна, що вона вже зовсім не реагує на звертання, як би Ви не старалися і не залучали всі знайомі Вам ігрові моменти, значить, заняття необхідно припинити або перервати на деякий час.

3. Необхідно визначити, хто саме з дорослого оточення дитини буде нею займатися, виконуючи завдання логопеда; варто дотримуватися єдиних вимог, які будуть ставитися до дитини.

4. При отриманні завдання уважно ознайомтеся з його змістом, переконайтеся в тому, що воно Вам зрозуміле. У випадку виникнення труднощів проконсультуйтеся з вихователем або логопедом.

5.Привчайте дитину до самостійного виконання завдань. Не слід поспішати, показуючи, як потрібно виконувати завдання, навіть якщо дитина засмучена невдачею. Допомога дитині повинна бути своєчасною і в розумних межах.

6. Потрібно урізноманітнювати форми проведення занять, чергувати завдання зі збагачення словника із завданнями з розвитку пам'яті, уваги, звуковимови, розвитку мовлення.

7. Необхідно підтримувати в дитини бажання займатися, стимулювати її до подальшої роботи, заохочувати успіхи, вчити долати труднощі.

8. Будьте терплячими до дитини, уважними під час занять. Ви повинні бути доброзичливими, співчутливими, але водночас досить вимогливими. Не забувайте відзначати успіхи дитини, хвалити її за досягнуті результати.

 

Рекомендований розподіл календарного планування

освітньої роботи з дітьми протягом дня


Форми роботи

Рекомендації

РАНОК

Бесіди, спостереження (розгляди, обговорення ситуацій, художніх творів)

Назва об’єкту (картини, бесіди, твору), мета, запитання

Індивідуальна робота з дітьми, попередня до занять робота

Індивідуальна робота з дітьми проводиться за різними розділами програми, з використанням певних дидактичних ігор. Мета, з ким проводиться

Самостійна ігрова діяльність

Мета (вид)

Рухливі ігри

Рухливі ігри (народні, хороводні, малої та середньої рухливості) – 1-2 (з різними видами рухів): назва гри, основний рух, матеріал

Дидактичні ігри(розвиваючі, сенсорні, будівельно-конструктивні)

1-2 гри. Назва, мета, матеріал

Трудова діяльність: доручення, чергування

Вид роботи, мета, матеріал, з ким проводиться

Заняття

Вид, з якого розділу, тема, програмовий зміст, матеріал,

методи та прийоми керівництва (запитання, показ, пояснення, художнє слово...).

ПРОГУЛЯНКА

Бесіди, спостереження (розгляди, обговорення ситуацій, дослідницька діяльність)

Назва об’єкту (бесіди, досліду), мета, матеріал, прийоми керівництва (запитання, показ, пояснення, художнє слово)

Художня література, фольклор

Назва твору, автор, вид роботи з твором, мета

Трудова діяльність: трудові доручення

Вид, мета, матеріал, інвентар, з ким проводиться.

Колективна праця – 1/т (мета, матеріал, прийоми керівництва)

Дитячий туризм (екскурсії, цільові прогулянки, походи)

Екскурсії у природу плануються 1р/квартал з метою спостереження за змінами у природі у зв’язку із змінами пір року. Вказується місце призначення, мета: оздоровлення дітей, вдосконалення рухових навичок (вказати яких саме) у природних умовах та розвиток фізичної витривалості

Фізкультурні заняття з фізичними вправами на прогулянці,

рухливі ігри

 

День здоров’я

Фізкультурний комплекс проводиться у ті дні, коли за розкладом немає заняття з фізкультури, 4 к/м (вказати номер комплексу). Рухливі ігри (народні, хороводні, ігри спортивного характеру) – 2-3 (з різними видами рухів): назва гри, основні рухи, матеріал.

День здоров’я організовується 1 р/м

Піший перехід 1 р/т

Індивідуальна робота (з різних розділів програми)

Мета, з ким проводиться.

Не менше 3-х разів на тиждень слід планувати індивідуально-диференційовану роботу з фізичного розвитку дітей. Індивідуальна роботи може відбуватися з використанням дидактичних ігор, дібраних відповідно до певного розділу програми

Дидактичні ігри (розвиваючі)  

1-2 гри. Назва, мета, матеріал

Творча гра (сюжетно-рольова, драматизація, будівельна)

Назва гри, мета, матеріал, прийоми керівництва

Ігри з водою, піском (вітром, природнім матеріалом)

Назва, мета, матеріал

Самостійна ігрова та рухова діяльність

Атрибутика, іграшки

                                                 ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ

Спостереження(бесіди, розглядання сюжетних картинок, ілюстрацій,дослідницька діяльність)

Назва об’єкту (бесіди, досліду...), мета, матеріал, прийоми керівництва (запитання, показ, пояснення, художнє слово...)

Художня література,

робота з книжкою

Назва твору, автор, мета, вид роботи з твором (бесіда за твором, вивчити, ін.)

Трудова діяльність: трудові доручення

Вид, мета, матеріал, з ким проводиться.

 

Ручна праця

Один – два рази на тиждень для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Вид, мета, матеріал, план проведення

Самостійна художня діяльність

Вид, матеріал

Розваги, театралізовані ігри (ігри-драматизації, інсценування)

4 рази на місяць: 1 – муз керівник; 1 – інструктор з фізкультури (15-20 хв, 35-40 хв);2 – вихователі.

Театр – 1 р/т, фізкультурне, музичне свято – 1р/квартал. Тема, вид, матеріал, прийоми керівництва

Ігрова  діяльність

Вид гри (дидактична, розвиваюча (1-2), настільно-друкована, будівельно-конструктивна, гра з піском і водою), мета.

Рухлива гра: назва, вид рухів (1-2 гри).

Сюжетно-рольова гра – 1 гра цілий тиждень, прописується у календарному плані тема, етап гри

Гурткова робота

Один раз в тиждень для дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Тема, мета, матеріал, план проведення

Самостійна рухова, ігрова діяльність

Які умови створені, атрибутика, іграшки

Індивідуальна, попередня робота

З різних розділів програми. Мета, з ким проводиться

Щоденник спостережень

Конкретні зміни у знаннях, уміннях, навичках дітей з різних видів діяльності, незвичайні події тощо

 

 

 

ЩОМІСЯЧНА СТРУКТУРА ОРІЄНТОВНОГО

 КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ

Розділ І. Розклад занять (або мережа).

Розділ ІІ.  Ранкова гімнастика. Прописуються по два комплекси на місяць із зазначенням назви комплексу, рухів, кількості повторів виконання вправ.

Розділ ІІІ. Гімнастика пробудження після денного сну (гігієнічна гімнастика, повітряні ванни в русі, коригуюча гімнастика).Один комплекс на місяць. Прописується назва комплексу, рухи та їхня кількість.

Розділ ІV. Фізкультура на свіжому повітрі. Чотири комплекси на місяць. Фізкультурний комплекс на свіжому повітрі проводиться у ті дні, коли за розкладом немає заняття з фізкультури. Вказується номер комплексу.

Розділ V. Загартовуючі процедури.

Розділ VІ. Культурно-гігієнічні навички.

Розділ VІІ. Робота з родиною. Визначаються: форма роботи (вид), тема, термін проведення, ім’я, прізвище дитини.

Розділ VІІІ. Пішохідний перехід. Вказується день тижня в який буде проводитися пішохідний перехід. У календарному плані прописується місце прямування дітей. Прогулянки за межі дитячого садка на природу (пішохідні переходи) здійснюють у першу половину дня. Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей дотриму­ватися дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на вулиці. В усіх вікових групах під час пішохідних переходів доцільно проводити рухливі ігри та ігрові вправи.

Розділ ІХ. Свята, розваги, самостійна художня діяльність.

ПРИМІТКА

Спостереження у природному, предметному та соціальному оточенні. Спостереження здійснюються як за натуральними об’єктами, так і за об’єктами на картинах, картинках, в альбомах тощо. Слід пам’ятати:

1.  

Першого дня кожного місяця треба пояснювати дітям назву місяця.

2.  

Першого дня кожної пори року слід ознайомлювати дітей з календарем природи та правилами його ведення.

3.  

Наприкінці кожного місяця або кварталу проводити бесіди за малюнками у календарі природи.

4.  

Раз на тиждень планувати розглядання альбомів за пізнавальною темою тижня/дня (як природознавчою, так і соціальною).

5.  

Раз на тиждень у визначений за розкладом день планувати бесіди та спостереження з питань безпеки життєдіяльності та валеологічної освіти.

Бучанський

дошкільний навчальний

заклад (ясла-садок)

комбінованого типу

№ 4 "Пролісок"

  

Україна, Київська область,
м.Буча, вул. Дмитра Вишневецького 13
(04597) 97-965
prolisok4@ukr.net

Контакти